Adatvédelmi nyílatkozat

1. ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK

Az általános szerződési feltételek minden, a SALCOM KFT által a www.lagunapizzeria.ro virtuális üzlet révén a Vásárlónak eladott termékekre és szolgáltatásokra vonatkoznak, ezek a feltételek pedig csak mindkét fél írásos beleegyezésével módosíthatók.

Így a következő kifejezések az alábbi jelentésekkel bírnak:

Vásárló - az a személy, kereskedelmi társaság vagy egyéb jogi személy, aki egy Megrendelést hoz létre.

Eladó - a SALCOM KFT kereskedelmi társaság, székhelye: 535600, Székelyudvarhely, Kőrösi Csoma Sándor utca 23, Cégjegyzékszáma: J19/783/1992, adószáma: RO 5318405

Termékek és Szolgáltatások - a Megrendelésben megjelölt bármilyen termék vagy szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató biztosít a Vásárló számára.

Megrendelés - egy elektronikus dokumentum, amely olyan kommunikációs eszközként szolgál az Eladó és a Vásárló között, mely révén az Eladó elfogadja, hogy kiszállítja a Termékeket és a Szolgáltatásokat, a Vásárló pedig beleegyezik, hogy megfizeti azok ellenértékét.

Szerződés - az Eladó által visszaigazolt Megrendelés.

Szellemi tulajdonjogok - minden olyan kézzel foghatatlan jog, mint például a know-how, a szerzői jogok, az adatbázisokra vonatkozó jogok, a tervezési jogok, a modellekre vonatkozó jogok, a szabadalmak, a bejegyzett márkanevek, valamint a fentiek bármelyikére vonatkozó bejegyzett domain név.

Jellemzők - a Termékekre és a Szolgáltatásokra vonatkozó összes jellemző és/vagy leírás, ahogyan azok a Megrendelésben szerepelnek.

2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Egy elektronikus vagy telefonos megrendelés leadása révén a fent említett honlapon keresztül a Vásárló elfogadja azt a kommunikációs formát (telefon vagy e-mail), amely segítségével az Eladó végrehajtja a műveleteit.

A Megrendelés a következő dokumentumokból áll, fontossági sorrendben:

 

a. Megrendelés (a szállításra és a számlázásra vonatkozó egyértelmű megjegyzésekkel együtt) és annak specifikus feltételei

b. A Vásárló megjegyzései (amikor ez az eset fennáll)

c. Szerződési feltételek (a regisztració során kell elfogadni)

 

Abban az esetben, ha az Eladó visszaigazolja a megrendelést, ez feltételezi a Megrendelés feltételeinek teljes elfogadását. A megrendelés akkor számít az Eladó által végleg elfogadottnak, ha az Eladó szóban (telefonon) visszaigazolja azt a Vásárlónak anélkül, hogy egy külön megerősítésre lenne szükség a megrendelés célba érését illetően. Az Eladó által visszaigazolatlan megrendelés soha nem tekinthető Szerződésnek.

 

A Szerződés a Megrendelésnek az Eladó általi visszaigazolásakor lép életbe. A megrendelés telefonon vagy elektronikus formában (webshop) adható le. Az így létrejött Szerződés alapját az általános eladási feltételek képezik.

A Vásárló a következőképpen adhatja le a Megrendelést:

  • On-line a http://www.lagunapizzeria.ro weboldalon, a terméket a kosárba téve és kitöltve a számlázásra, illetve a kiszállításra vonatkozó adatokat
  • Telefonon a 0748.21 33 33, 0266.21 33 33 telefonszámokon

Egy potenciális Vásárló által leadott bármilyen megrendelést az Eladó a potenciális Vásárló által megadott e-mail címen igazol vissza.

3. AZ ELADÓ ÁLTAL FENNTARTOTT JOGOK

a. Az eladó weboldalain közzétett információk tájékoztató jellegűek és az Eladó előzetes bejelentés nélkül módosíthatja azokat. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a termékekre vonatkozó leírások nem teljes körűek, azonban az eladó igyekszik a legrelevánsabb információkat közölni annak érdekében, hogy a terméket azon paramétereknek megfelelően tudják használni, amelyek miatt megvásárolták azt

b. Egy internethálózat szokatlanul nagy forgalma esetén a www.lagunapizzeria.ro fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a felhasználókat megkérje, hogy az oldalon található információk védelme érdekében manuálisan vezessék be a captcha típusú érvényesítési kódot.

4. ÁTRUHÁZÁS

Az Eladó a Szerződésből származó jogait a Vásárló tájékoztatását követően átruházhatja anélkül, hogy annak beleegyezésére lenne szüksége. Az Eladó a Vásárlóval szemben mindig felelős lesz a szerződéses kötelezettségeiért. A Vásárló a Szerződésből származó jogait és kötelezettségeit az Eladó előzetes és írásos beleegyezése nélkül nem ruházhatja át.

5. SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOG

A Vásárló köteles a szellemi tulajdonjogot tiszteletben tartani és az Eladótól kapott információkat nem fedi fel harmadik felek előtt, illetve nem teszi közzé azokat (az interneten vagy a médiában).

Az Eladó saját felelősségére kijelenti, hogy a www.lagunapizzeria.ro oldal teljes tartalma eredeti, vagy olyan forrásokat használ (képek, szövegek stb.), amelyeket jóváhagytak. Abban az esetben, ha Ön úgy véli, hogy a www.lagunapizzeria.ro internetes oldal bármilyen módon megszegi a szellemi jogokra vagy a szerzői jogokra vonatkozó jogszabályokat, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

6. TITOKTARTÁS ÉS A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

Ahhoz, hogy Ön a SALCOM KFT által kínált termékek/szolgáltatások birtokába kerüljön, meg kell adnia bizonyos személyes adatokat. Abban az esetben, ha Ön megtagadja ezen adatok megadását, nem tudja beszerezni/használni a SALCOM KFT által biztosított termékeket/szolgáltatásokat, és nem tud üzleti kapcsolatot fenntartani a társasággal.

Az SALCOM KFT személyes adatfeldolgozó:
Székhelye: 535600, Székelyudvarhely, Kőrösi Csoma Sándor utca 23
Cégjegyzékszáma: J19/783/1992
Adószáma: RO 5318405
E-mail: lagunapizzeria@gmail.com
Telefon: +40-266-213-333

Az adatfeldolgozó a következő személyes jellegű adatokat dolgozza fel:
- családnév;
- utónév;
- lakhely (vagy egyéb, az ügyfél által megadott kiszállítási cím);
- e-mail;
- telefonszám

Az adatgyűjtés céljai a következők: a távolsági szerződés teljesítése, reklám és marketing.

A személyes adatok megadása kötelező a szerződés létrejöttéhez; a szóban forgó személy köteles megadni ezeket a személyes adatokat, ha nem adja meg, azzal megakadályozza a szerződés létrejöttét.

Az adatfeldolgozó az Ön személyes adatait megadja a futárszolgálatnak. Ez feltétlenül szükséges a megrendelt termékek kiszállítása érdekében.

Az adatfeldolgozó teljes fennállása idején tárolja a személyes adatokat, vagy addig, amíg Ön közli az adatfeldolgozóval, hogy szeretné, ha törölné a személyes adatait.

Ön a következő jogokkal rendelkezik:

a) hozzáférést kérhet a személyes adataihoz, módosíthatja vagy törölheti azokat, illetve korlátozhatja a feldolgozásukat;
b) ellenezheti a feldolgozást, valamint hordozhatja az adatokat;
c) bármely pillanatban visszavonhatja a beleegyezését anélkül, hogy az a visszavonást megelőző beleegyezése alapján véghezvitt feldolgozás törvényességére hatással lenne
d) panaszt nyújthat be egy felügyeleti hatóságnál

A SALCOM KFT megfelelő műszaki és szervezési lépéseket eszközöl annak érdekében, hogy egy bizonyos biztonsági szintet garantáljon, mint például: jelszó révén való hozzáférés, adatmentés.

A SALCOM KFT adatfeldolgozó a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül válaszol azon személyek kéréseire, akiknek az adatait feldolgozza.

Az oldal révén továbbított információk vagy anyagok által Ön beleegyezik abba, hogy az Eladó szabadon, saját érdekében használhatja ezeket az ötleteket, koncepciókat, know-how-kat vagy technikákat, amelyeknek a www.lagunapizzeria.ro oldal révén jutott a birtokába. A SALCOM KFT nem vállal semmilyen kötelezettséget az oldal felhasználói által továbbított információk bizalmas jellegét illetően abban az esetben, ha az érvényes törvények nem írják elő másképp.

7. HATÁRIDŐK

Abban az esetben, ha a Megrendelés kiszállítási és/vagy feladási határidejét nem lehet betartani, az Eladó értesíti a Vásárlót a kiszállítás várható határidejéről.

Abban az esetben, ha az Eladónak megadott számlázási vagy szállítási adatok hibásak, új határidőt tűznek ki a megrendelés teljesítésére.

8. ÁR, FIZETÉSI MÓD

A termékek ára a terméket bemutató fénykép alatt vagy mellett található, minden termék esetén.

A feltüntetett ár nem tartalmazza a csomagolási költségeket.

A fizetés a következőképpen lehetséges:
- készpénzzel, bankkártyával illetve manókkal ahol ez lehetséges, amikor a Vásárló átveszi a termékeket;

Az Eladó a kiszállított Termékeket és Szolgáltatásokat illetően pénztárjegyet állít ki a Vásárló számára, illetve kérésre számlát, ebben az esetben a Vásárló pedig köteles a számla kiállításához szükséges összes adatot megadni, az érvényben lévő törvények értelmében.

A megrendelés feladásakor a Vásárló köteles külön pontosítani a választott fizetési módot.

9. KISZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

a. Kiszállítás

A kiszállítást a saját futárszolgálatunk végzi.

A termékek kiszállítása 45 perc - 2.5 órán belül történik a rendelés felvétele utántól számítva.

b. Szállítás – Csomagolás

Azon eset kivételével, amikor az Eladó és a Vásárló másképp egyeznek meg, az Eladó mentesül a Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó kockázatok és kötelezettségek alól abban a pillanatban, ahogyan azokat átadta a Vásárlónak.

Az Eladó biztosítja a Termékek és Szolgáltatások megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok továbbítását.

A Termékek és Szolgáltatások kiszállítása Székelyudvarhely és környékén történik.

c. A tulajdonjog átruházása

A Termékeket és Szolgáltatásokat illető tulajdonjog átruházására akkor kerül sor, amikor a Vásárló a megrendelésben megadott helyszínen teljesíti a kifizetést.

10. A KISZÁLLÍTOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELFOGADÁSA

Az elfogadás akkor valósul meg, ha a Termékek és a Szolgáltatások megfelelnek a Megrendelésben megadott jellemzőknek. Abban az esetben, ha a Vásárló azt észleli, hogy a kiszállított Termékek vagy a biztosított Szolgáltatások nem felelnek meg a leírásoknak, az Eladónak meg kell feleltetnie a Termékeket és a Szolgáltatásokat.

A természetes személynek minősülő Vásárlónak jogában áll lemondani a szerződést és visszaküldeni a megrendelt termékeket és lemondani a megrendelt szolgáltatásokat büntetés és indoklás nélkül a termékek átvételétől, vagy szolgáltatások esetén a szerződés létrejöttétől számított 30 percen belül kell jeleznie és a Termék visszaszállítását kérnie az Eladótól.

Az elállási jog fogyasztó általi gyakorlása telefonos értesítés révén válik lehetővé:

A fogyasztók általi elállási jog gyakorlása esetén az eladó a vásárló által számára megfizetett teljes összeget visszatéríti a szerződéstől való elállást illető tájékoztatástól számított 1 napon belül.

11. GARANCIAVÁLLALÁS

A www.lagunapizzeria.ro honlap által forgalmazott összes termékre az érvényben lévő törvényeknek megfelelő garanciális feltételek vonatkoznak.

12. FELELŐSSÉG

Az Eladó nem felel az olyan károkért, amelyeket a Vásárló vagy bármilyen harmadik fél szenved el az Eladónak a Szerződésben megjelölt bármely kötelezettségének teljesítése miatt, valamint azokért a károkért sem, amelyek a Termékek és Szolgáltatások kiszállítás utáni használatából erednek.

13. VIS MAIOR

A felek egyike sem felelős a szerződéses kötelezettségei elmulasztása miatt abban az esetben, ha erre egy vis maior esemény miatt került sor. A vis maior olyan előreláthatatlan esemény, amely a felek irányításán kívül esik és elkerülhetetlen.

14. A JOGVITÁK ORVOSLÁSA

A jelen szerződés a román törvényeknek van alárendelve. Az Eladó és a Vásárló közt felmerülő esetleges jogvitákat baráti úton rendezik, abban az esetben, ha ez nem lehetséges, a jogvitákat a román illetékes bíróságok elé terjesztik.

15. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A www.lagunapizzeria.ro oldalon megjelenő képek tájékoztató jellegűek, a kiszállított termékek különbözhetnek a képektől.

A megrendelt termékek kiszállításának elmulasztása, illetve nem megfelelő kiszállítása esetén a www.lagunapizzeria.ro által az ügyféllel szemben vállalt kötelezettségének maximális értéke az Eladó által az ügyféltől bevételezett összegig terjed. Abban az esetben, ha az ár, vagy a termékekre vonatkozó bármilyen egyéb részlet hibásan van feltüntetve, a www.lagunapizzeria.ro fenntartja a jogot, hogy az illető termék kiszállítását lemondja és erről a helyzetről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztassa az ügyfelet abban az esetben, ha a kiszállításra még nem került sor.

16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A szerződésben említett felek független szerződő felek, és egyiküknek sem áll jogában a másik fél terhére vagy kárára kötelezettséget vállalni vagy hozni létre. A jelen szerződési feltételek minden egyéb, a jelen szerződésre vonatkozóan a felek között előzetesen létrejött írásbeli vagy szóbeli megegyezést felülírnak, és ezeket mindkét fél írásos és aláírt beleegyezése nélkül nem lehet módosítani vagy megváltoztatni.

0